Reiki ar gyfer Babanod a Phlant

Mae Reiki yn cynnig ystod eang o fuddion i blant yn ogystal ag oedolion. Rwyf wedi rhoi triniaeth i lawer o blant, o fabanod i blant bach hyd at bobl ifanc yn eu harddegau. Mae rhieni’n holi ar ran eu plant yn aml ar ôl gweld manteision Reiki iddyn nhw eu hunain.

Babanod

Gall Reiki helpu babanod mewn sawl ffordd. Dyma rai o'r manteision:

 • Lleddfu babanod â cholig
 • Lleddfu rhwymedd
 • Helpu nhw i gysgu ac ymdawelu
 • Lleddfu’r boen o dorri dannedd
 • Helpu’r baban a’r rhiant i ymlacio
 • Helpu gyda thrawma, e.e. genedigaeth anodd
Image
Image

Plant bach

Gall yr holl fuddion a restrir ar gyfer babanod hefyd fod yn berthnasol i blant bach. Fodd bynnag, gall Reiki hefyd gynnig buddion ychwanegol i blant bach, megis:

 • Lleihau stranciau tymer
 • Gallu eu helpu i ganolbwyntio
 • Gallu gwella gallu’r corff i iachau

Plant

Rhai manteision ychwanegol i blant:

 • Cymorth gyda phryder, ofnau a gofidiau
 • Cymorth i ddelio â bwlio yn y gorffennol neu os maent yn cael eu bwlio ar hyn o bryd
 • Ymlacio i wella cwsg
 • Gwella hunan-barch a hyder
 • Pwyllo ac yn hyrwyddo cydbwysedd
 • Cymorth gyda digwyddiadau trawmatig, e.e. galar, colled neu ysgariad
 • Cefnogi plant sy’n hynod o sensitif
 • Gall helpu gydag awtistiaeth, ADHD ac anghenion ychwanegol eraill
Image

Canolfan Seren

Rhos Y Garth, Llanon, SY23 5NN